ระบบป้องกันอัคคีภัย Notifier

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ซีเมน CEMEN Fire Alarm System

1.ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่น SFP-2402 Fire Alarm Control Panel Model. SFP-2402E

 

   1.1. SFP-2402(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 2 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 1 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 2 Detector Zone , 1 Alarm Bell Zone

 

  1.2. SFP-2404(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 4 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 2 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 4 Detector Zone , 2 Alarm Bell Zone

 

  1.3. RP2001(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Releasing Panels) สำหรับระบบ Deluge – Preaction แบบมี 6 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Deluge – Preaction Control Panel – Conventional 6 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone

 

  1.4. RP2002(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Releasing Panels) สำหรับระบบ Agent Release แบบมี 6 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Agent Release Control Panel – Conventional 6 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone

  1.5. SFP-5UD ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 5 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 5 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone

 

  1.6. SFP-10UD ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 10 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 10 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone

 

2. ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ ทั้งแบบระบุตำแหน่ง     และแบบธรรมดา Fire Control Panel – Multiplex Addressable / Conventional

 

 

  2.1. NFS-320 (E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex) แบบ 1 ลูป (1 Loop ) รองรับอุปกรณ์ในระบบได้ 318 อุปกรณ์ระบุตำแหน่ง รองรับ 159 โมดูลระบุตำแหน่ง กับ 159 อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง ต่อลูป รุ่นใหม่ล่าสุด มีคุณสมบัติในการติดต่อสี่อสารที่รวดเร็ว ด้วย Flashscan Intelligent Feature Intelligent Addressable Fire Alarm Control Panel Flashscan Intelligent Feature 1 Loop Signal (159 Modules / 159 Addressable Per Loop)