ระบบป้องกันอัคคีภัย NOHMI

ระบบป้องกันอัคคีภัย NOHMI FIRE ALARM SYSTEM

 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบรนด์ NOHMI เป็นแบรนด์สินค้าของ ประเทศญี่ปุ่น (JAPAN) ซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่มีผู้ติดตั้งกับใช้งานระบบอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ด้วยราคาที่ประหยัดกับคุณภาพที่ดีของระบบการทำงาน และ อุปกรณ์ประกอบการทำงานต่างๆ ที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้เลือกนำไป ออกแบบวางระบบ และ ติดตั้งป้องกันอัคคีภัย ให้เหมาะสมกับอาคารสถานที่ต่างๆ มากมาย