ระบบป้องกันอัคคีภัย GE

ระบบป้องกันอัคคีภัย GE FIRE ALARM SYSTEM [EDWARDS – EST]

     ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบรนด์ GE เป็นแบรนด์สินค้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.A.) เป็นระบบอุปกรณ์ของ แบรนด์ EDWARDS (EST) เดิม กับของ แบรนด์ MIRTONE เดิม ซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่มี ชื่อเสียงดีมาก และ มีผู้ติดตั้ง กับใช้งานระบบอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ด้วยคุณภาพที่ดี ของ ระบบการทำงาน และ อุปกรณ์ประกอบการทำงานที่ ได้รับมาตรฐานตรงตาม ข้อกำหนด ของ NFPA เช่น UL และ FM โดยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบรนด์ GE นี้ จะมีระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้เลือกนำไป ออกแบบวางระบบ และติดตั้งป้องกันอัคคีภัย ให้เหมาะสมกับอาคารสถานที่ต่างๆ มากมาย สามารถเลือกดูอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้

 

 

1. ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Fire Control Panel – Conventional)

 

   1.1. FSP302G-2 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Hard-Wire) แบบมี 3 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 2 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 3 Detector Zone , 2 Alarm Bell Zone

 

    1.2. FSP502G-2 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Hard-Wire) แบบมี 5 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 2 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 5 Detector Zone , 2 Alarm Bell Zone

 

   1.3. FSP1004G-2 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Hard-Wire) แบบมี 10 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 10 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone

 

2. ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ ทั้งแบบระบุตำแหน่ง

 

 

   2.1. iO64G-2 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบระบุตำแหน่ง (Addressable) ขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex)  

   แบบ 1 ลูป (รองรับ 64 อุปกรณ์ระบุตำแหน่ง กับ 2 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน ต่อลูป) Intelligent Fire Alarm Control Panel – Multiplex or Addressable and Conventional 1 Loop Signal (One Class-B analog device loop that supports up to 64 device addresses, and two Class-B Notification Appliance Circuits (NAC)iO64 : A 64 point single-loop addressable control panel intended for small applications.Introduced in 2009.

 

   2.2. iO1000G-2 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบระบุตำแหน่ง (Addressable) ขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex)

   แบบ 1 ลูป สามารถต่อขยายเพิ่มได้ 4 ลูป (รองรับ 125 อุปกรณ์ระบุตำแหน่ง กับ 125 โมดูลฯ ต่อลูป)มี 4 Class-B อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน และ 2 Class-A อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Intelligent Fire Alarm Control Panel – Multiplex or Addressable and Conventional 1 Loop Signal Up to 4 Loop (Two Class-B analog device loop that supports up to 125 Addresses and 125 Modules with 4 Class-B Notification Appliance Circuits (NAC) and 2 Class-A Notification Appliance Circuits (NAC) iO500 : A 250 point dual-loop addressable control panel intended for small to medium-size applications.Introduced in 2009.

 

   2.3. EST3 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบระบุตำแหน่ง (Addressable) ขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex)

   แบบ 1 ลูป (รองรับ 125 อุปกรณ์โมดูล กับ 125 อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง ต่อลูป) และ สามารถต่อขยายเพิ่มได้ถึง 10 ลูป หรือ 2,500 อุปกรณ์ ต่อ ตู้ควบคุมIntelligent Fire Alarm Control Panel – Multiplex or Addressable and Conventional

 

   2.4. EST3X ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบระบุตำแหน่ง (Addressable) ขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex)

    แบบ 1 ลูป (รองรับ 125 อุปกรณ์โมดูล กับ 125 อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง ต่อลูป) และ สามารถต่อขยายเพิ่มได้ถึง 6 ลูป หรือ 1,500 อุปกรณ์ ต่อ ตู้ควบคุมIntelligent Fire Alarm Control Panel – Multiplex or Addressable and Conventional 1 Loop Signal (125 Modules / 125 Addressable Detector Per Loop) รองรับการเชื่อมต่อ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุด้วยเสียง (Voice Alarm System or Audio Source Unit with –  Microphone) และ ระบบโทรศัพท์พนักงานดับเพลิง (Firefighter’s Telephone System) EST3X : A 1,500 point addressable, modular, and network-capable control panelintended for medium to large-size applications. Introduced in 2011.

 

3. ตู้แผนแผังแสดงผลตำแหน่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)

 

   3.1. Local – Graphic Annunciator Panel

      – Red LEDs Hardwire Wiring

      – 1 Aluminium Anodize Plate (A3 : 297 x 420 mm.)

 

   3.2. Remote Annunciator Panel (One Color)

    – RS-485 Serial Port Link To FCP

    – Supported 32 , 64 , 96 Annunciator Driver LED

    – Function Alarm , Power , Trouble , Acknowledge , Reset

 

4. อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งต่างๆ ในการเชื่อมต่อระบบ (Addressable Module)

 

   4.1. SIM-INTL (LOCAL) Interface Module Class-A. To Class-B. For SIGA-CT1 and SIGA-CT2

 

  4.2. VF104-050LB (LOCAL) Interface Module Class B for Detector Zone

 

  4.3. SIGA-CT1 (Monitor Module) Single Input Module For Heat , Manual and Monitor Zone

 

  4.4. SIGA-CT2 (Monitor Module) Dual Input Module For Key Switch , Manual Zone , Flow Switch and

  

  4.5. SIGA-CC1 (Control Module) Single Input (Riser) Module For Bell Zone and Telephone Zone

 

  4.6. SIGA-CC2 (Control Module) Dual Input (Riser) Module For Bell Zone and Horn – Strobe Zone

 

  4.7. SIGA-CR (Dry Contact NO / NC) Control Relay Module For AHU , Lift , Pressurized FAN , Access Control

 

  4.8. SIGA-IM (Isolator Module) The Signature data loop to continue operating should a short circuit occur.

 

  4.9. SIGA-UM (Universal Module) Universal Class A / B Module Select From 15 personality codes

 

5. อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง (Intelligent Initiating Devices – Addressable)

 

  5.1. SIGA-PD (Addressable Smoke) Intelligent Photoelectric Smoke Detector

 

  5.2. SIGA-HRD (Addressable Heat) Intelligent Fixed Temperature 135?F (57?C) and Rate of Rise 15?F (8.3?C) per min. Heat Detector

 

  5.3. SIGA-PHD (Addressable Smoke and Heat) Intelligent Second Generation 3D Multisensor Detector – Photoelectric, Heat

  

  5.4. SIGA-SD (Addressable SuperDuct) SuperDuct, Signature duct smoke detector

 

  5.5. SIGA-SB Detector Base – Standard For SIGA-PS , SIGA-HRS and SIGA-HFS

 

  5.6. SIGA-AB4G Audible (Sounder) Detector Base For SIGA-PS , SIGA-HRS and SIGA-HFS

 

  5.7. SIGA-IB Detector Base with Isolator For SIGA-PS , SIGA-HRS and SIGA-HFS

 

  5.8. SIGA-RB Detector Base with From ‘C’ Relay For SIGA-PS , SIGA-HRS and SIGA-HFS

 

  5.9. SIGA-270

 

  5.10. SIGA-270L Addressable Manual Pull Station – Single Action , 1 stage “Local Alarm”

 

  5.11. SIGA-270P Addressable Manual Pull Station – Single Action , 2 stage

 

  5.12. SIGA-278 Addressable Manual Pull Station – Double Action , 1 stage

 

  5.13. SIGI-271 (Addressable) Intelligent Break Glass. Call Point

  

6. อุปกรณ์ตรวจจับแบบธรรมดาต่างๆ (Conventional Signal Initiating Devices)

 

  6.1. EC30U-3/CSBU-1 Conventional Photoelectric Smoke Detector with 2 Wire Base

 

  6.2. KL731/KZ700 Conventional Photoelectric Smoke Detector with 2 Wire Base

 

  6.3. 711U/13122 Conventional Photoelectric Smoke Detector with 2 Wire Base

  

  6.4. 721UT/13122 Conventional Photoelectric Smoke / Heat Detector with Base Remote Lamp

 

 

  6.5. KL710/KZ700 Conventional Heat Detector Fixed Temperature / Rate-of-Rise with Base

  

 

  6.6. 281B-PL Fixed Temperature 135 ํF (57 ํC) and Rate of Rise 15 ํF (8.3 ํC) per min. Heat Detector with Plastic Plate

 

  

  6.7. 282B-PL Fixed Temperature 194 ํF (90 ํC) and Rate of Rise 15 ํF (8.3 ํC) per min. Heat Detector with Plastic Plate

 

  6.8. 283B-PL Fixed Temperature 135 ํF (57 ํC) Heat Detector with Plastic Plate

 

  6.9. 284B-PL Fixed Temperature 194 ํF (90 ํC) Heat Detector with Plastic Plate

 

  6.10. 270A-SPO Manual Station – Single Pole , 6″ Wire Leads

 

  6.11. 270A-SPO/L Manual Station – Single Pole , 6″ with Local Key Switch

 

  6.12. 278B-1110 Manual Station – Double-Action, Tool Reset

 

  6.13. 278B-1120 Manual Station – Double-Action, Key Reset

 

  6.14. 279B-1110 Manual Station – Double-Action , Tool Reset

 

  6.15. 279B-1120 Manual Station – Double-Action , Key Reset

 

  6.16. 271-KR1/G Manual Break Glass Station & Box with Glass

 

 

  6.17. 271-KR1/GK Manual Break Glass Station & Box with Glass , Key Switch

 

 

  6.18. 271-KR1/GKJ Manual Break Glass Station & Box with Glass , Key Switch , Tel Jack

 

 

  6.19. Fireray 2000 Optical Beam Smoke Detector Includes Control Unit

 

 

 

  6.20. Fireray 5000 Optical Beam Smoke Detector Includes Control Unit

 

 

  7.1. MB6-24 Alarm Bell 6″ ,24 VDC Motor ,91 dBA./3 meter ,Red Color

 

 

  7.2. 439D-6AW-R Alarm Bell 6″ ,24 VDC Motor ,83 dBA./3 meter ,Red Color

 

 

  7.3. 439D-10AW-R Alarm Bell 10″ ,24 VDC Motor ,86 dBA./3 meter ,Red Color

 

 

  7.4. G1F-HD Temporal Horn ,High/Low dB. Output ,24V. ,Wall Mount ,White Color

 

 

  7.5. G1F-VM Multi-cd Strobe ,Multi Candela Max. 15-95 cd. ,Wall Mount ,White Color with Fire Marking

 

  

  7.6. G1F-HDVM Genesis Horn-Strobe 24 VDC ,15-95 cd ,94 dB. ,Wall Mount ,White Color

 

 

  7.7. GCF-VM Strobe 15 – 95 Multi-cd ,24 VDC ,Ceiling Mount ,White Color with Fire Marking

 

  7.8. GCF-HDVM Horn-Strobe 24 VDC ,15-95 Multi-cd ,94 dB. ,Ceiling Mount ,White Color with Fire Marking

 

  7.9. GC-HDVM Horn-Strobe 24 VDC ,15-95 Multi-cd ,94 dB. ,Ceiling Mount ,White Color with Fire Marking

 

  7.10. G4-S7 Speaker 70V. Multi-Tap ,Wall Mount ,White Color

 

 

  7.11. G4F-S7 Speaker 70V. Multi-Tap ,Wall Mount ,White Color with Fire Marking

 

 

  7.12. G4F-S7VM Speaker-Strobe 70V. Multi-Tap ,15 – 95 Multi-cd ,Wall Mount , White Color with Fire Marking

 

 

  7.13. GCF-S7 Speaker 70V. Multi-Tap ,Ceiling Mount ,White Color with Fire Marking

 

 

  7.14. GCF-S7VM Speaker-Strobe 70V. Multi-Tap ,15 – 95 Multi-cd ,Ceiling Mount , White Color with Fire Marking