ระบบป้องกันอัคคีภัย CL

ระบบป้องกันอัคคีภัย CL FIRE ALARM SYSTEM

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบรนด์ CL เป็นแบรนด์สินค้าจาก ประเทศไตหวัน (TAIWAN) เป็น ซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่มีผู้ติดตั้งใช้งานระบบอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ด้วยราคาที่ประหยัดกับคุณภาพที่ดี ของ ระบบการทำงาน และ อุปกรณ์ประกอบการทำงานที่ ได้รับมาตรฐานและ มีระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้เลือกนำไป ออกแบบวางระบบ และ ติดตั้งป้องกันอัคคีภัย ให้เหมาะสมกับอาคารสถานที่ต่างๆ มากมาย สามารถเลือกดูอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้

ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Fire Control Panel)

1. CL-9600 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional or Hard-Wire) ซึ่งมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบ 5 โซน ถึง 80 โซน โดยภายใน 1 โซนสามารถต่ออุปกรณ์ ตรวจจับ Smoke Detector ได้ 25 ตัว กับอุปกรณ์ Heat Detector ได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถตรวจเช็คสายกับอุปกรณ์เชื่อมต่อในระบบได้ พร้อมแบตเตอรี่ 24 โวล์ท Conventional Fire Alarm Control Panel 5 – 80 Detector Zone ,1 Alarm Bell Zone

 

 

2. CL-2100E ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional or Hard-Wire) ซึ่งมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบ 2 โซน ถึง 80 โซน โดยภายใน 1 โซนสามารถต่ออุปกรณ์ ตรวจจับ Smoke Detector ได้ 25 ตัว กับอุปกรณ์ Heat Detector ได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถตรวจเช็คสายกับอุปกรณ์เชื่อมต่อในระบบได้ พร้อมแบตเตอรี่ 24 โวล์ท Conventional Fire Alarm Control Panel 2 – 80 Detector Zone ,1 Alarm Bell Zone

 

 

 

3. CL-180 อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบธรรมดา Conventional Photoelectric Smoke Detector with 2 Wire Base

 

4. CL-181 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบบธรรมดา ชนิดตรวจจับอุณหภูมิคงที่เพิ่มมากขึ้น Fixed Temperature Heat Detector 135 ํF (57 ํC) with Plastic Plate

 

5. CL-182 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบบธรรมดา ชนิดตรวจจับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่อนาที Rate of Rise Heat Detector 15 ํF (8.3 ํC) per min. with Plastic Plate

 

6. CL-183 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบบธรรมดา ชนิดตรวจจับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่อนาที Rate of Rise Heat Detector 15 ํF (8.3 ํC) per min. with Plastic Plate

 

 

7. CL-202 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ แบบธรรมดา Manual Station

 

 

8. CL-203 บ๊อกพลาสติก สำหรับอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ แบบธรรมดา Back-Box Plastic For Manual Station

 

 

9. CL-406 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนด้วยเสียงกระดิ่ง Alarm Bell 6″ ,24 VDC Motor ,93 dBA./1 meter ,Red Color

 

 

10. CL-207L อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนด้วยไฟกระพริบกับเสียงไซเรน Strobe with Siren ,Wall Mount ,Red Color